Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 3 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
styczeń - sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Szkolna
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
666 435,11 zł
Finansowanie:

? 33 710,00 zł : Dotacja

547 245,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

? 85 480,11 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół nr 3 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

? wymianę okien i drzwi,

? docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu,

? modernizację kotłowni, w tym : wymianę kotła, wymianę pomp obiegowych, montaż automatyki pogodowej,

? modernizację instalacji c.o. : montaż zaworów termostatycznych z głowicą, wymianę przewodów instalacji c.o.

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE