Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 4 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 4 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: ? wymianę okien i drzwi, ? docieplenie ścian zewnętrznych, cokołu i dachów, ? wymianę kotłów c.o., ? montaż automatyki pogodowo-dobowej. Po przeprowadzeniu termomodernizacji

Termin realizacji
styczeń ? sierpień 2006 r.
Wartość
561 057,90 zł
Lokalizacja
Mikołów, Kamionka
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku SP nr 5 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 5 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: ? wymianę okien i drzwi, ? docieplenie ścian zewnętrznych i dachu, ? modernizację instalacji c.o. obejmującą montaż zaworów regulacyjnych oraz montaż zaworów termostatycznych

Termin realizacji
grudzień 2005 r. ? sierpień 2006 r.
Wartość
785 269,44 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. św. Wojciecha
czytaj więcej
Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Thermo-modernisation
Termomodernizacja budynku SP nr 7 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Celem realizacji projektu było zmniejszenie zużycia energii na ogrzewanie budynku Szkoły Podstawowej nr 7 oraz obniżenie kosztów ogrzewania i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły: ? wymianę stolarki okiennej, ? ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu, ? wymianę instalacji c.o. na nową, wyposażoną w grzejniki płytowo-konwekcyjne, zawory termostatyczne oraz nowe orurowanie, ? wymianę

Termin realizacji
styczeń ? czerwiec 2006 r.
Wartość
844 950,62 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Zamkowa
czytaj więcej
Logotypy UE