Termomodernizacja budynku SP nr 5 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego

Termomodernizacja budynku SP nr 5 w Mikołowie wraz z modernizacją systemu grzewczego
Termin realizacji:
grudzień 2005 r. ? sierpień 2006 r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. św. Wojciecha
Program:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wartość projektu:
785 269,44 zł
Finansowanie:

? 45 783,00 zł : Dotacja

522 953,00 zł : Pożyczka (z możliwością umorzenia 50%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

? 216 533,44 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Celem realizacji projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 było obniżenie kosztów i zmniejszenie zużycia ciepła na cele c.o., podniesienie komfortu cieplnego budynku oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Prace termomodernizacyjne objęły:

? wymianę okien i drzwi,

? docieplenie ścian zewnętrznych i dachu,

? modernizację instalacji c.o. obejmującą montaż zaworów regulacyjnych oraz montaż zaworów termostatycznych z głowicami zabezpieczonymi przed kradzieżą i zmianą nastaw .

Po przeprowadzeniu termomodernizacji budynek został dostosowany do obowiązujących norm ochrony cieplnej, poprawiła się też jego estetyka.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE