Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie

Renewal
Rewitalizacja zabytkowego Parku Planty-budowa Domku Parkowego w Mikołowie

Inwestycja jest częścią rewitalizacji zabytkowego Parku Planty w Mikołowie. W ramach rewitalizacji od kilku lat w tym rejonie powstaje obszar o charakterze sportowo-rekreacyjnym odpowiadający na zróżnicowane potrzeby mieszkańców miasta. W ramach projektu przeprowadzono rozbiórkę zdegradowanego budynku Domku Harcerskiego, wybudowano na jego miejscu Domek Parkowy, który spełnia nowe funkcje rekreacyjne, społeczne, kulturalne i edukacyjne. Innowacyjność polega na połączeniu

Termin realizacji
2010-2011
Wartość
1 677 826,82 zł
Lokalizacja
Mikołów, Park Planty
czytaj więcej

Roads
Sieć tras rowerowych na terenie powiatu mikołowskiego ? infrastruktura aktywnych form turystyki

Celem projektu było podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu mikołowskiego poprzez utworzenie sieci tras rowerowych łączących gminy powiatu z sąsiednimi powiatami i gminami. W projekcie uczestniczyły gminy: Mikołów, Orzesze, Łaziska Górne, Wyry i Ornontowice. Liderem projektu jest Gmina Orzesze.  Inwestycja polegała na modernizacji i budowie tras rowerowych oraz infrastruktury towarzyszącej, zlokalizowanej na terenie gmin powiatu mikołowskiego. W

Termin realizacji
listopad 2010 r. - lipiec 2011 r.
Wartość
2 175 566,00 zł
Lokalizacja
Gminy Powiatu Mikołowskiego
czytaj więcej
SilesiaNet ? budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Computerisation
SilesiaNet ? budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

Projekt polegał na rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej. Celem projektu była budowa sieci światłowodowej pozwalającej na połączenie gmin, starostwa oraz ich jednostek pozwalając na dostęp do sieci Internet oraz udostępnieniu

Termin realizacji
maj 2009- czerwiec 2014
Wartość
6 427 990,98 zł
Lokalizacja
powiat mikołowski
czytaj więcej
Logotypy UE