SilesiaNet ? budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)

SilesiaNet ? budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Powiat Mikołowski oraz Gminy Powiatu Mikołowskiego (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry)
Termin realizacji:
maj 2009- czerwiec 2014
Lokalizacja:
powiat mikołowski
Program:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu:
6 427 990,98 zł
Finansowanie:
 • 5 463 792,33 zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
 • 964 198,65 zł – łączny wkład własny wszystkich partnerów

Projekt polegał na rozwoju lokalnej i regionalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównaniu dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i Unii Europejskiej. Celem projektu była budowa sieci światłowodowej pozwalającej na połączenie gmin, starostwa oraz ich jednostek pozwalając na dostęp do sieci Internet oraz udostępnieniu różnego rodzaju usług czy wymiany danych pomiędzy systemami. Jego realizacja rozpoczęła się w maju 2009 a zakończenie to 30 czerwca 2014 roku, kiedy całe zadanie zostało rozliczone. Dzięki jego realizacji udało się wybudować ok.21 kilometrów sieci szkieletowej, ok.20 kilometrów sieci dostępowej, pięć węzłów głównych oraz 41 urządzeń dostępowych. 59 jednostek z terenu powiatu mikołowskiego otrzymało dostęp do sieci szerokopasmowej. System wybudowany został w taki sposób, aby zapewnić jego rozbudowę.

 

Beneficjentami projektu są: Gminy Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry oraz Starostwo Powiatowe w Mikołowie. Powiat Mikołowski jest Liderem projektu koordynującym i odpowiedzialnym za całość prowadzonych prac. Projekt łączy swoim zasięgiem Urzędy Gmin Powiatu Mikołowskiego i Starostwo Powiatowe oraz jednostki wskazane przez samorządy gminne i samorząd powiatowy.

Rezultaty projektu:

 • zapewnienie szybkiego i bezpiecznego dostępu do Internetu dla instytucji publicznych,
 • stworzenie warunków dla rozwoju nowych gałęzi działalności gospodarczej opartych na nowoczesnych technologiach,
 • poprawa infrastruktury teleinformatycznej służącej celom edukacji szkolnej
  i pozaszkolnej,
 • rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej,
 • wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych,
 • stworzenie podstaw infrastrukturalnych pod rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli,
 • możliwość wdrażania nowych zintegrowanych systemów informatycznych,
 • poprawa jakości świadczonych usług publicznych,
 • obniżenie kosztów funkcjonowania administracji,
 • poprawa jakości życia – strefy bezpłatnego dostępu do bezprzewodowego Internetu w centrach miast i innych wydzielonych obszarach (np. dworce, parki, itp.)
 • zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu,
 • rozwój współpracy regionalnej poprzez szybszy obieg informacji,
 • wzrost zainteresowania wśród inwestorów ze względu na sprawniejszy dostęp do informacji.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE