Administration Roads Education Computerisation Culture The housing industry Environment protection Social projects Renewal RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisation
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Roads
Budowa łącznika drogowego od ul. Paprotek do ul. Wieczorka w Mikołowie wraz z odwodnieniem i oświetleniem

Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzielnicy Kamionka w Mikołowie, poprzez budowę łącznika pomiędzy ulicami Paprotek i Wieczorka. Realizacja inwestycji pozwoli scalić dwie części dzielnicy Kamionka, pomiędzy którymi komunikacja odbywa się za pośrednictwem ruchliwej i niebezpiecznej drogi krajowej nr 81. Przedmiotem przedsięwzięcia jest budową łącznika drogowego, ciągu pieszego, wjazdów do posesji oraz

Termin realizacji
III ? IV kwartał 2011 r.
Wartość
1 104 659,68 zł
Lokalizacja
Mikołów, dzielnica Kamionka
czytaj więcej
Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S

Roads
Połączenie Centrum Miasta Mikołów z dzielnicą Reta – przebudowa i budowa drogi gminnej NR 380093S

Projekt ma na celu usprawnienie połączenia centrum miasta Mikołowa z rozwijającą się dzielnicą Reta. Polega na przebudowie i budowie drogi gminnej 380093S na odcinku od skrzyżowania z ul. Krawczyka do ul. Reta o długości 950,5 m. W ramach tego zadania zostanie wykonana na pierwszym odcinku przebudowa drogi gminnej – ul. Waryńskiego od ul. Krawczyka do

Termin realizacji
kwiecień ? październik 2010 r.
Wartość
1 291 948,56 zł
Lokalizacja
Mikołów Centrum- Reta
czytaj więcej
Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie

Roads
Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie

Projekt polegał na przebudowie ul. Waryńskiego o długości około 200 m, znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Dzieńdziela a przejazdem kolejowym. W ramach projektu rozebrany i ponowne odbudowany został cały fragment drogi, powstały chodniki, ścieżka rowerowa oraz zatoka autobusowa. Zbudowano wjazdy do pobliskich zakładów oraz na plac postojowy. Droga została poszerzona z 3,0 m do

Termin realizacji
czerwiec ? wrzesień 2009 r.
Wartość
388 455,73 zł
Lokalizacja
Mikołów ul. Waryńskiego -Dzieńdziela
czytaj więcej
Logotypy UE