Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie

Przebudowa ul. Waryńskiego na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Dzieńdziela w Mikołowie
Termin realizacji:
czerwiec – wrzesień 2009 r.
Lokalizacja:
Mikołów ul. Waryńskiego -Dzieńdziela
Program:

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Wartość projektu:
388 455,73 zł
Finansowanie:

• 194 200,00 zł ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011 (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji)

• 194 255,73 zł z Budżetu Gminy Mikołów

Projekt polegał na przebudowie ul. Waryńskiego o długości około 200 m, znajdującego się pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Dzieńdziela a przejazdem kolejowym. W ramach projektu rozebrany i ponowne odbudowany został cały fragment drogi, powstały chodniki, ścieżka rowerowa oraz zatoka autobusowa. Zbudowano wjazdy do pobliskich zakładów oraz na plac postojowy. Droga została poszerzona z 3,0 m do 6,0 m. Realizacja tej inwestycji wpływa pozytywnie na płynność ruchu pojazdów oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników trasy.

7 października 2009 r.  zostało dokonane oficjalne otwarcie inwestycji.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE