Verwaltung Straßen Schulausbildung Computerisierung Kultur Behausung Umweltschutz Soziale Projekte Revitalisierung RPO WSL 2007-2013 RPO WSL 2014-2020 Sport Thermo-modernisierung
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej

Umweltschutz
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów ? ograniczenie niskiej emisji z obiektów użyteczności publicznej

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Mikołów poprzez kompleksową termomodernizację z wymianą i modernizacją źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie gminy. Obiekty objęte niniejszym projektem są budynkami nieefektywnie energetycznymi, zaniedbanymi, kosztownymi w utrzymaniu. Projekt obejmował budynki 5 przeszkoli. W jego ramach została wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowano instalacje c.o., wymieniono 

Termin realizacji
kwiecień 2010 r. - styczeń 2011 r.
Wartość
6 449 140,14 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Umweltschutz
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Mikołowie

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w na terenie Gminy Mikołów. Inwestycja polegała na uszczelnieniu powierzchni złoża odpadów, odgazowaniu, wykonaniu rowów odwadniających i wykonaniu obudowy biologicznej składowiska. W ramach projektu została wybudowana także droga wjazdowa oraz ogrodzenie terenu składowiska.  Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego, zabezpieczy tereny przyległe przed ujemnym oddziaływaniem

Termin realizacji
grudzień 2009 r. - grudzień 2010 r.
Wartość
1 993 194,76 zł
Lokalizacja
czytaj więcej
Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum

Umweltschutz
Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum

Oczyszczalnia ścieków ?Centrum? zlokalizowana jest w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie. Zadanie miało na celu budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków ?Centrum? dla miasta Mikołowa. Realizacja zadania obejmowała zaprojektowanie obiektu, jego wykonanie oraz rozruch technologiczny. Uruchomiona oczyszczalnia przejmuje ścieki komunalne i została zaprojektowana jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na docelową przepustowość 8500 m?/dobę. Zobacz szczegóły

Termin realizacji
maj 2003 r. - listopad 2005 r.
Wartość
27 568 930,58 zł
Lokalizacja
Mikołów
czytaj więcej
Logotypy UE