Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum

Budowa Oczyszczalni Ścieków Centrum
Termin realizacji:
maj 2003 r. - listopad 2005 r.
Lokalizacja:
Mikołów
Program:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Wartość projektu:
27 568 930,58 zł
Finansowanie:

? 612 440,00 zł: dotacja

? 22 204 800,00 zł: pożyczka

? 9 699 950,00 zł umorzenie

? 17 256 540,58 zł z budżetu Gminy Mikołów

Oczyszczalnia ścieków ?Centrum? zlokalizowana jest w rejonie ul. Dzieńdziela w Mikołowie. Zadanie miało na celu budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków ?Centrum? dla miasta Mikołowa. Realizacja zadania obejmowała zaprojektowanie obiektu, jego wykonanie oraz rozruch technologiczny. Uruchomiona oczyszczalnia przejmuje ścieki komunalne i została zaprojektowana jako oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna na docelową przepustowość 8500 m?/dobę.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE