WERSJA KONTRASTOWA
EN PL Polityka cookies

Planty w Mikołowie

Mikołowski park, zwany Plantami, usytuowany jest pomiędzy ulicą
Konstytucji 3 Maja a potokiem Aleksander. Północna część parku dochodzi
niemal do centrum miasta. Obszar ten to tak zwane Małe Planty,
oddzielone od Dużych Plant ulicą Górniczą.,

Park został założony w XVIII wieku jako kompozycja o charakterze
krajobrazowym zamkniętym. Jest jednym z najlepiej zachowanych, 
w stosunku do pierwotnego kształtu, parków w aglomeracji górnośląskiej. Od wielu pokoleń stanowi miejsce spacerów i spotkań mieszkańców miasta.

Planty są typem ogrodu publicznego, mającego swą genezę w XIX-wiecznej idei wprowadzania zieleni do centrów miast. Najczęściej planty lokalizowane były w miejscu średniowiecznych murów obronnych lub
bezpośrednio za nimi, mikołowski park założono natomiast na terenie
dawnych gospodarstw rolnych.

Planty w Mikołowie zawdzięczają swój początek komendantowi
szwadronu husarzy, rotmistrzowi Korwin-Wierzbckiemu. Pod koniec XVIII
wieku, w najdalszej części dzisiejszego parku (na południowo-zachodnich jego terenach), stworzył on miejsce wzorowane na ogrodach wypoczynkowych z „kąpielnią” oraz romantycznymi altanami. Zaplanowano tam też wyszukane kompozycje z krzewów, kwiatów  i drzew. Park ten został nazwany Charlottenthal na cześć żony pułkownika,
Charlotty. Natomiast okoliczna ludność miejsce to nazwała Wymyślanką, dając upust swej opinii o dziwacznych, ich zdaniem, wymysłach Korwina-Wierzbickiego.

W 1868 roku ówczesny właściciel tego terenu - August Winkler -
odstąpił miastu Wymyślankę, otrzymując za to wiele większy obszar
ziemi, należący do magistratu. Wynika z tego, że już wtedy władze
Mikołowa planowały stworzenie w tym rejonie publicznego miejsca
wycieczkowego i wypoczynkowego.
Jednak w tym czasie dojście z Wymyślanki do centrum miasta było
możliwe tylko polną drogą od strony cmentarza żydowskiego. Dlatego
w 1895 roku rozpoczęto prace nad promenadą, prowadzącą zejściem 
z dzisiejszej ulicy Karola Miarki do doliny potoku Aleksander. To wtedy na
Wymyślance, na końcu promenady, postawiono kamienny obelisk, zwany
kamieniem Charlotty, z widocznym z przodu napisem „Charlotten thal
gegr. 1796” (Dolina Charlotty założona 1796) i z umieszczonym po bokach
skrótem niemieckiej nazwy towarzystwa upiększania Mikołowa, „V.V.N.”
oraz datami - „1865” po jednej i „1895” po drugiej stronie kamienia
(w roku 1865 powstało wymienione wyżej towarzystwo, a w 1895
doprowadziło ono do powstania promenady na Wymyślankę).

Początkowo promenada prowadziła wąskim pasem zieleni po
terenach wykupionych przez władze od okolicznych właścicieli.
Dopiero w 1919 roku miasto powiększyło obszar parku o grunty zakupione od Rudolfa Fuchsa. Od tej daty można mówić o mikołowskich Plantach w ich obecnym kształcie.

Zakrojone na dużą skalę prace nad stworzeniem tego wyjątkowego ogrodu rozpoczął pierwszy polski burmistrz Mikołowa po I wojnie światowej, Wojciech Rybicki. Z latami przybywało drzew, ozdobnych krzewów i roślin, wybudowano altanę koncertową i reprezentacyjne schody w okolicach obecnego Gimnazjum nr 1 (wówczas była tam szkoła powszechna). Powstał też plac zabaw dla dzieci i brodzik kąpielowy.

Obecne prace modernizacyjne mają na celu przywrócenie świetności
tego miejsca jeszcze z okresu Charlottenthalu oraz troskę o ochronę
naszego dziedzictwa kulturowego.
W ostatnich latach wybudowano dwa zbiorniki retencyjne, które
uregulowały gospodarkę wodną na podmokłych terenach parku, a przy
okazji stały się ozdobą Plant i siedliskiem kaczek. Na obrzeżach parku
powstała kryta pływalnia, wybudowano nowy Domek Parkowy i lodowisko.
Wypiękniały alejki, klomby, place zabaw i mostki, pojawiły się stylowe
latarnie, odnowiono też kamień Charlotty.

W roku 2001 Planty zostały wpisane do rejestru zabytków województwa
śląskiego.

Źródła:
- Konstanty Prus: Z przeszłości Mikołowa i jego okolicy, Mikołów 1932
(reprint 1992).

- Ryszard Szendzielarz, Bogusław Bromboszcz: Mikołów z perspektywy
150 lat, Mikołów 2009. 


powrót do strony głównej | powrót do poprzedniej strony

Urząd Miasta
Rynek 16, 43-190 Mikołów

tel.: 32 324 85 00
faks: 32 324 84 00

um@mikolow.eu

Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek: 7:30-17:00
Wtorek-Czwartek: 7:30-15:30
Piątek: 7:30-14:00

Administrator strony
promocja@mikolow.eu

Rzecznik Prasowy
Tomasz Rogula
tel.: 534 286 608
rzecznik@mikolow.eu

Mapa strony - Nota prawna - Wszelkie prawa zastrzeżone Mikołów 2017