System identyfikacji miejskiej – przewodnik po przestrzeni miasta

Tablice z nazwami ulic, tablice adresowe, informacyjne oraz regulaminy. Do tego miejskie mapy, oznakowania ścieżek rowerowych i tablice kierunkowe. Wprowadzenie nowego systemu oznakowania miejskiego jest kolejnym z elementów poprawy estetyki w mieście.

Do grupy odbiorców należą piesi i osoby zmotoryzowane; dorośli, osoby starsze, rodzice, dzieci oraz osoby niepełnosprawne. Należy pamiętać, że projekt kierowany jest zarówno do mieszkańców Mikołowa jak i osób przyjezdnych. Nowy SIM służy użytkownikowi na wiele sposobów:

  • informuje o położeniu,
  • wskazuje drogę do najważniejszych obiektów,
  • wytycza trasę wędrówki/przejazdu rowerem,
  • informuje o regułach/zasadach korzystania z obiektów,
  • przekazuje wiedzę historyczną o mieście.

Jak przyznają projektanci z Musk Kolektyw – firmy, której projekt okazał się zwycięski – w projekcie nowego Systemu Identyfikacji Miejskiej w centrum uwagi jest użytkownik – odbiorca komunikatów wizualnych.

Sprawne i bezpieczne poznawanie przestrzeni

Uwzględniając ten aspekt, komunikaty wizualne skonstruowano w oparciu o czytelną typografię o wysokim kontraście względem tła. Dodatkowo za czytelność komunikatu odpowiadają piktogramy – wizualne reprezentacje czynności i/lub obiektów oraz, w przypadku tablic kierunkowych dla pieszych, podanie odległości do miejsca docelowego.

Jakość wizualna i estetyka

Projekt nowego Systemu Identyfikacji Miejskiej czerpie inspirację z istniejącego logotypu miasta. Dbając o spójny wizerunek, kolorystyka nowego SIM zachowana jest w odcieniach logo, a każdemu z kolorów przypisana jest inna funkcja odnosząca się do podziału miasta według pewnych założeń.

Pod hasłem „ogród życia” kryje się metafora życia w zielonym otoczeniu – nawiązanie do Plantów i Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Kształt wskazujący na basztę odnosi się do historycznego aspektu miasta, które idąc z duchem czasu kontynuuje tradycję rozwoju i „upiększania”– dodają projektanci z Musk Kolektyw.

Projektując nowy System Informacji Miejskiej wzięto pod uwagę także rekreacyjną stronę Mikołowa: dużą ilość obiektów sportowych, tras rowerowych i szlaków turystycznych. Nowy SIM, przeznaczony zarówno dla mieszkańców jak i osób przyjezdnych, stanowi integralną część miasta, podkreślając jego charakter w nowoczesny i jednocześnie przystępny sposób, kierując użytkowników pod wskazany adres lub do odpowiedniego obiektu czy instytucji.

Kolorystyka

Wiodącymi kolorami Systemu Identyfikacji Miejskiej są kolory: antracyt, jasnoszary i brąz. Stanowią one tło dla nośników informacji. Ze względu na zróżnicowaną funkcję tablic oraz instytucji do których kieruje użytkownika nowy System Identyfikacji Miejskiej, projekt uzupełniono o dodatkowe kolory – detale – zaczerpnięte z Księgi Znaku Miasta.

Kolory uzupełniające stanowią:

  • paleta zieleni (kolor podstawowy w projekcie SIM, wykorzystywany w każdym typie komunikatu)
  • paleta żółto-zieleni (stosowana dla obiektów sportowych/ rekreacyjnych, tras rowerowych i terenów zielonych)
  • paleta brązów (dla obszarów historycznego centrum oraz obiektów zabytkowych)

Załączniki:

Logotypy UE