Zielony Budżet Mikołowa

Wyniki Zielonego Budżetu Mikołowa

Znamy już wyniki drugiej edycji Zielonego Budżetu Mikołowa. W tym roku wybrano do realizacji 6 projektów.

Dokumenty:

Czym jest Zielony Budżet?

Zobacz plakat

zielony budżet grafika z logo

Zielony Budżet Mikołowa jest formą konsultacji społecznych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska.

Każdy mieszkaniec Mikołowa, który ma pomysł na działania ekologiczne na terenie miasta może zgłosić swój wniosek do Zielonego Budżetu Mikołowa

Na realizację Zielonego Budżetu mieszkańcy będą mieli 200 000 złotych. Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 100 000 zł.

Co można zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

  • Zazielenienie przestrzeni publicznej (tworzenie nowych terenów zieleni lub poprawa istniejącego stanu zieleni);
  • Tworzenie łąk kwietnych;
  • Warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody;
  • Projekty związane z walką z niską emisją;
  • Projekty OZE;
  • Projekty związane z błękitno-zieloną infrastrukturą (tworzenie ogrodów deszczowych w gruncie lub pojemniku);
  • Projekty związane z gospodarką obiegu zamkniętego (związane z recyklingiem).

Wymagania formalne

Projekt musi być zlokalizowany na terenie stanowiącym własność Gminy Mikołów lub Skarbu Państwa będącym w użytkowaniu wieczystym Gminy Mikołów

Nie wymagamy listy poparcia. Jedyny wymagany załącznik to mapa lokalizacji projektu.

Projekty należy składać na formularzu zgłoszeniowym

Termin naboru: 20.06-08.07.2022 r.

Wypełnione formularze można składać:

a) osobiście w biurze podawczym budynku Urzędu przy ul. Rynek 16 w godzinach pracy Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miasta Mikołów, ul. Rynek 16, 43-190 Mikołów z dopiskiem „Zielony Budżet Mikołowa”,

b) pocztą elektroniczną na adres obywatelski@mikolow.eu jako temat wiadomości wpisując „Zielony Budżet Mikołowa”, w formie zeskanowanych dokumentów. (oryginały dokumentów należy dostarczyć do Urzędu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku elektronicznie),

c) za pomocą formy elektronicznej (format.pdf) do Urzędu Miasta Mikołowa, z wykorzystaniem profilu zaufanego w platformie elektronicznej ePUAP wraz z zeskanowaną dokumentacją stanowiącą załączniki do projektu.

Wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują się w założenia Zielonego Budżetu Mikołowa i będą zaplanowane do realizacji na 2023 rok.

Ostateczna publikacja listy zadań wybranych do realizacji w ramach Zielonego Budżetu Mikołowa zaplanowana jest na październik-listopad 2022.

Szczegóły określone są w Zarządzeniu Burmistrza Mikołowa nr 1321/177/22 z dnia 31.05.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. wskazania zadań do Zielonego Budżetu Mikołowa.

Wyniki poprzednich edycji

Zielony Budżet Mikołowa – I edycja (nabór 2021)

Logotypy UE