Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty

Ostrzeżenie GIOŚ – poziom II 5.08.2022r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II Ostrzeżenie obowiązuje od 5.08.2022 rok. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w  powietrzu.

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawiadomienie o sesji 27.07.2022 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Statutu Miasta Mikołów, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozkładu jazdy PKP od 12.06 – 3.09.2022

PKP informuję o zbliżającej się zmianie rozkładu jazdy pociągów. ROZKŁAD JAZDY ROZKŁAD JAZDY  

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpoczęcie robót budowlanych – wiadukt

Informujemy, że w dniu 25.04.2022 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu budowa Centrum Przesiadkowego etap IV oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegające na zamknięciu skrzyżowania ulic. Prusa, Rybnickiej, Wyzwolenia i Towarowej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozkładu jazdy PKP

Szanowni Mieszkańcy, w załączniku przekazujemy zaktualizowany rozkład jazdy pociągów PKP.  

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mikołowa 5.04.2022

Na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 29 marca 2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 r. na godz. 1600  sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Ostrzeżenie GIOŚ – POZIOM II 26.03.2022r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie obowiązuje: Od godz. 9.00 dnia 26.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 26.03.2022 r.

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Otwarcie Urzędu Miasta

Szanowni Mieszkańcy, Od poniedziałku tj. 28.03.2022 roku cały budynek Urzędu Miasta będzie dostępny dla wszystkich klientów.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE