Co ciekawego w Mikołowie?

Aktualności Komunikaty

Wstrzymanie ruchu kolejowego

W związku z kolejnym etapem remontu wiaduktu od 22 sierpnia do końca miesiąca nastąpi wstrzymanie ruchu kolejowego. W tym czasie kursować będzie zastępcza komunikacja autobusowa. Zamknięcie ruchu dla pojazdów samochodowych w obrębie placu budowy obowiązywać będzie do 1 października br.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Ostrzeżenie GIOŚ – poziom II 5.08.2022r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II Ostrzeżenie obowiązuje od 5.08.2022 rok. Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 µg/m3) dla ozonu w  powietrzu.

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Zawiadomienie o sesji 27.07.2022 r.

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz § 12 ust. 6 Statutu Miasta Mikołów, stanowiącego załącznik do uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz. Woj. Śl. z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozkładu jazdy PKP od 12.06 – 3.09.2022

PKP informuję o zbliżającej się zmianie rozkładu jazdy pociągów. ROZKŁAD JAZDY ROZKŁAD JAZDY  

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Rozpoczęcie robót budowlanych – wiadukt

Informujemy, że w dniu 25.04.2022 planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych na zadaniu budowa Centrum Przesiadkowego etap IV oraz wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu polegające na zamknięciu skrzyżowania ulic. Prusa, Rybnickiej, Wyzwolenia i Towarowej.

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Zmiana rozkładu jazdy PKP

Szanowni Mieszkańcy, w załączniku przekazujemy zaktualizowany rozkład jazdy pociągów PKP.  

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ

Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mikołowa 5.04.2022

Na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 29 marca 2022 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 5 kwietnia 2022 r. na godz. 1600  sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zakresu pomocy świadczonej obywatelom Ukrainy

Data dodania
CZYTAJ WIĘCEJ

Ostrzeżenie GIOŚ – POZIOM II 26.03.2022r.

Informujemy, że Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie wydał ostrzeżenie o jakości powietrza – POZIOM II  – (informacyjny i operacyjny) Ostrzeżenie obowiązuje: Od godz. 9.00 dnia 26.03.2022 r. do godz. 24.00 dnia 26.03.2022 r.

Data dodania
Pobierz plik
.PDF
CZYTAJ WIĘCEJ
Logotypy UE