XXXVIII Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej 12 lutego 2021 r.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.
  4. Zamknięcie sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
  • Sesja nr XXXVIII/38/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku
    Zobacz w BIP
  • Uchwała nr XXXVIII/338/2021 z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na bezczynność Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę
    Zobacz w BIP
Logotypy UE