XXXIV Sesja – nadzwyczajna – Rady Miejskiej Mikołowa 26 listopada 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Podjęcie apelu w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec decyzji Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2020 r. dotyczącej przekształcenia Szpitala Św. Józefa Sp. z o.o. w całości w szpital covid-owy – dedykowany tylko dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.

4. Zamknięcie sesji.

Dokumenty z sesji

Logotypy UE