XXXII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 9 listopada 2020 r.

Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020 – 2030,
b) w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok,
c) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031.
4. Zamknięcie sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXXII/32/2020 z dnia 9 listopada 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXII/295/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Mikołów na lata 2020-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXII/296/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXII/297/2020 z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Radna Aneta Esnekier - interpelacja w sprawie odpadów pochodzących z nielegalnego międzynarodowego przemieszczania zlokalizowanych w okolicach ul. Piaskowej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Klub Radnych Obywatelskiego Komitetu Samorządowego - interpelacja w sprawie wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych do przeciwdziałania niskiej emisji (zanieczyszczeń powietrza) i innych działań
  Zobacz w BIP
Logotypy UE