XXX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 września 2020 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXIX/2020.

4. Temat wiodący: współpraca Miasto – Powiat.

5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i instytucji kultury, oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie na 2020 rok,

b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu,

d) szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży,

e) ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania,

f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa,

g) Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie,

h) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera – obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej – obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej – obszar nr 3 w Mikołowie,

i) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie.

7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXX/30/2020 z dnia 22 września 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/277/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/278/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/279/2020 z dnia 22 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/280/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/281/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/282/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ustanowienia dorocznej Nagrody Artystycznej Burmistrza Mikołowa oraz warunków i trybu jej przyznawania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/283/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/284/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - obszar nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - obszar nr 2, przy ul. Młyńskiej - obszar nr 3 w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/285/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Przelotowej i ul. Kąty w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/286/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXX/287/2020 z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  Zobacz w BIP
 • Radny Michał Rupik - interpelacja w sprawie remontu ul. Rolniczej
  Zobacz w BIP
 • Radny Michał Rupik - interpelacja w sprawie miejsca do wyrzucania odpadów komunalnych
  Zobacz w BIP
 • Radny Krzysztof Żur - interpelacja w sprawie Poradni Zdrowia w Paniowach
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE