XXIX Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 25 sierpnia 2020r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XXVII/2020 oraz XXVIII/2020.
4. Tematy wiodące:
a) pomoc społeczna,
b) kultura,
c) sport.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (27.685,- zł na dofinasowanie zakupu podręczników i innych materiałów dla niepełnosprawnych uczniów);
e) wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów;
f) zmiany lokalnego programu pomocy społecznej;
g) projektu Statutu „Muzeum w Mikołowie (w organizacji)” w celu uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. K. Miarki (dz. 3935/45; 3933/42);
i) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej przy ul. Żwirki i Wigury (dz. 1869/106);
j) nadania nazwy ul. Lisów, Wilków, Zajęcy, Niedźwiedzi i Wiewiórek drogom wewnętrznym w Mikołowie;
k) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Sesja nr XXIX/29/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/264/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/265/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/266/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/267/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/268/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/269/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/270/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie projektu Statutu „Muzeum w Mikołowie (w organizacji)” w celu uzgodnienia z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/271/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. K. Miarki
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/272/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/273/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie nadania nazw
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/274/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/275/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie oświadczenia Rady Miejskiej Mikołowa zawierającego sprzeciw wobec przebiegu proponowanych nowych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIX/276/2020 z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
 • Radny Andrzej Sukiennik, radny Krzysztof Żur - interpelacja w sprawie wypowiedzenia umowy pracy lekarzowi pediatrze w przychodni przy ul. Przelotowej w Mikołowie Paniowach
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE