XXIV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 19 maja 2020r.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • XXIV Sesja w dniu 19 maja 2020, godz. 16:00 w trybie zdalnym
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIV/239/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIV/240/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIV/241/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności przypadających Gminie Mikołów oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIV/242/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXIV/243/2020 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegających na budowie urządzeń służących do zatrzymywania i wykorzystywania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja klubów radnych: Obywatelskiego Komitetu Samorządowego oraz Razem dla Mikołowa w sprawie podjęcia działań zmierzających do ochrony zasobów wodnych i zatrzymywania wód opadowych na terenie Mikołowa m.in. poprzez wprowadzenie dotacji na zbiorniki do gromadzenia deszczówki
  Zobacz w BIP
 • Zobacz w BIP
Logotypy UE