XLVII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 16 października 2018 r.

 

Dokumenty z sesji

Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XLVII/831/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/832/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/833/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/834/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/835/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/836/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany lokalnego programu pomocy społecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/837/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/838/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/839/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/735/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 stycznia 2018 r.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/840/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/841/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLVII/842/2018 z dnia 16.10.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów i studentów wytypowanych przez komisję ds. rozpatrywania wniosków o udzielenie stypendiów Burmistrza Mikołowa
  Zobacz w BIP
Logotypy UE