XLV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 28 sierpnia 2018 r.

Dokumenty z sesji

Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr XLV/821/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/820/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i ośrodku dla niepełnosprawnych w Mikołowie - Borowej Wsi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/819/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/712/2017 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/818/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie ustanowienia hejnału Mikołowa i zasad jego używania
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/817/2018 z dnia 28.08.2018 r. zmieniająca Uchwałę nr XXI/501/2016 z dnia 30.08.2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych gminy Mikołów oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/816/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/815/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oraz określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu dotyczących możliwości składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/814/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/813/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/401/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/812/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/134/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/811/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Równoległej i Gliwickiej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/810/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości położonej w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 27
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/809/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/808/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/807/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/806/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XLV/805/2018 z dnia 28.08.2018 r. w sprawie przyjęcia
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Henryka Czicha w sprawie montażu większej ilości ławek na terenie miasta
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnej Krystyny Świerkot w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ul. Wrzosowej
  Zobacz w BIP
Logotypy UE