VI Sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej Mikołowa 8 marca 2019r.

Porządek obrad
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach
do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów.
4. Zamknięcie Sesji.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
  • Uchwała nr VI/57/2019 z dnia 8.03.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów
    Zobacz w BIP
Logotypy UE