IV Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 22 stycznia 2019r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 22.01.2019 r. na godz. 1600 IV Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.

6. Przyjęcie planu pracy Rady i komisji Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Temat wiodący – gospodarka odpadami.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w budżecie na 2019 rok;

 2. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 – 2030;

 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (45.000 zł);

 4. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (79.420 zł);

 5. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 6. warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty;

 7. określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów;

 8. zmiany uchwały nr XXI/500/2016 RM Mikołowa z dnia 30.08.2016 w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu;

 9. zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich;

 10. zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kamionka.

9. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

10. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

11. Wolne głosy.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
Interpelacje
 • Uchwała nr IV/36/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/37/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/38/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/39/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/40/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/41/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność gminy Mikołów i wysokości stawki procentowej bonifikaty
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/42/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mikołów
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/43/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/500/2016 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy Mikołów o nazwie Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie i nadania jej statutu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr IV/44/2019 z dnia 22.01.2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów oraz Rad Sołeckich
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja klubu radnych Prawo i Sprawiedliwość w sprawie decyzji wydawania darmowej i w zwiększonym nakładzie Gazety Mikołowskiej
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Michała Rupika w sprawie notorycznego zakłócania ciszy nocnej mieszkańców os. Kochanowskiego przez Silver Club
  Zobacz w BIP
 • Interpelacja radnego Sylwestra Czarnoty w sprawie remontu dachu w budynku na os. Mickiewicza 13
  Zobacz w BIP
Logotypy UE