XXXVIII Sesja Rady Miejskiej Mikołowa 23 stycznia 2018 r.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji –

1. Stwierdzenie prawomocności sesji.
2. Wybór sekretarzy.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu.
5. Interpelacje radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji
Rady Miejskiej Mikołowa za 2017 rok.
8. Plany związane z pozyskiwaniem środków unijnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmian w budżecie na 2018 rok – druk nr 1;
– zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2028 – druk nr 2;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (18.500,00) – druk nr 3;
– udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (45.000,00) – druk nr 4;
– udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu (79.420,00) – druk nr 5;
– udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (57.140,00) – druk nr 6;
– finansowego wsparcia Policji (40.000,00) – druk nr 7;
– szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania– druk nr 8;
– przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Poprzecznej – druk nr 9;
– miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka – druk nr 10;
– nadania nowej nazwy ulicy ul. Owsiana położonej w Mikołowie – druk nr 11;
– nadania nowej nazwy ulicy „ul. Stanisława Michalskiego” drodze położonej w Mikołowie – druk nr 12;
– nadania nazw: 27 Stycznia i Jana Bluszcza drogom publicznym w Mikołowie – druk nr 13.
10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej Mikołowa.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Dokumenty z sesji

Protokoły
Uchwały
 • Protokół nr XXXVIII/38/2018 z dnia 23 stycznia 2018 roku
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/728/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. zmian w budżecie na rok 2018
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVII/729/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/730/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/731/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/732/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. udzielenia pomocy Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/733/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/734/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. wsparcia Policji
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/735/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłatt, a także trybu ich pobierania.
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/736/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie przy ul. Poprzecznej
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/737/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa dla obszaru położonego przy ul. Reta Śmiłowicka
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/738/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. nadania nowej nazwy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/739/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. nadania nowej nazwy
  Zobacz w BIP
 • Uchwała nr XXXVIII/740/2018 z dnia 23.01.2018r. ws. nadania nazwy Jana Bluszcza drodze publicznej w Mikołowie
  Zobacz w BIP
Logotypy UE