Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

Zawiadomienie o Sesji 4 listopada 2021 r.

a podstawie § 8 pkt 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa – uchwała Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 17 września 2019 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej Mikołowa Przewodniczącyzwołuje na dzień 4 listopada 2021 r. na godz. 1700 XII sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr 11/2021 z poprzedniej sesji.

4. Ślubowanie nowej radnej.

5. Wystąpienia zaproszonych gości.

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa w 2022 roku.

7. Przedstawienie sprawozdania z działalności MRM w okresie międzysesyjnym.

8. Omówienie bieżącej działalności MRM.

9. Informacje Przewodniczącego MRM.

10. Interpelacje i zapytania radnych MRM.

11. Wolne głosy.

12. Zamknięcie obrad.

Zawiadomienie o Sesji 9 września 2021 r.

Zapraszamy na XI Sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Sesja odbędzie się w trybie stacjonarnym 9 września 2021 roku o godzinie 17:00 w Białym Domku (ul. Karola Miarki 15).

Zawiadomienie o Sesji 12 listopada 2020 r.

Zapraszamy na VI sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa. Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem prosimy o kontakt mailowy: szymon.witczak@mikolow.eu

Zawiadomienie o Sesji 10 września 2020 r.

Szanowni Państwo,
ze względów epidemiologicznych Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej zdecydował o zdalnym trybie obradowania. Wszystkie osoby, które chciałby uczestniczyć w IV Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa prosimy o kontakt mailowy: szymon.witczak@mikolow.eu.

IV Sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędzie się online 25 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00.

Zawiadomienie o Sesji 25 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o sesji 30 kwietnia 2020 r.

Zawiadomienie o sesji

Pierwsza sesja:

Serdecznie zapraszamy na na pierwszą, uroczystą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa, która odbędzie się 19 grudnia 2019 roku o godzinie 17:00 w Białym Domku.

Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa kadencji 2019 – 2022:

( kolejność nazwisk przypadkowa )

1. Beniamin Bożek

2. Jan Sojka

3. Mikołaj Skorupa

4. Dominik Palka

5. Weronika Kuster

6. Mateusz Gwiżdż

7. Kacper Jurowicz

8. Wojciech Linca

9. Julia Wójcik

10. Paula Kawka

11. Maciej Geratowski

12. Alicja Muzyczuk

13. Emilia Skiba

14. Kinga Kapuścik

15. Natalia Kukier

16. Korneliusz Lis

17. Wiktoria Zając

18. Wojciech Gołba

19. Paulina Wolnik

20. Alicja Gonsior

21. Kuba Dutkiewicz

GRATULACJE!

Uroczyste zaprzysiężenie Młodzieżowych Radnych odbędzie się na I Sesji Młodzieżowej Rady: 19.12.2019 r. o godz.17.00

Obwieszczenie wyborcze:

Miejska Komisja Wyborcza w Mikołowie powołała składy Okręgowych Komisji Wyborczych.

Wybory odbędą się 28.listopada w czwartek. Głosować mogą uczniowie i studenci pomiędzy 12 a 20 rokiem życia:

 • uczniowie uczący się w mikołowskich szkołach będą mogli głosować na jednego z kandydatów ze swojej szkoły.
  Wybory odbędą się w godzinach od 9.00-14.00 a za ich przebieg i organizację odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza powołana w danej szkole.
 • uczniowie uczący się poza Mikołowem będą mogli głosować na jednego z 3 kandydatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głosowanie odbędzie się w godzinach od 13.00-18.00 a za ich przebieg i organizację odpowiada Okręgowa Komisja Wyborcza powołana w bibliotece.
  Żeby zagłosować należy mieć przy sobie legitymacje.

 • Szczegółowe informacje można przeczytać w obwieszczeniu wyborczym pn. „tekst jednolity obwieszczenia w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych oraz ustalenia wzorów protokołów” znajdującym się w załącznikach.

Wybory do MRM:

Po zweryfikowaniu wszystkich zgłoszeń do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa przez Miejską Komisję Wyborczą znamy już liczbę kandydatów w poszczególnych okręgach wyborczych.

Listę można znaleźć poniżej w załączniku o nazwie: Kandydaci zestawienie.

Przypominamy, że wybory odbędą się 28 listopada 2019 roku.

SKŁADANIE KANDYDATUR DO MRM

Od 4 do 15 listopada można składać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Zgłoszenia składamy:

-w sekretariacie szkoły do której uczęszcza kandydat (tylko szkoły mikołowskie – wykaz w załączniku)

-w biurze Rady Miejskiej (pokój 11) w budynku Urzędu Miasta (osoby uczęszczające do szkół poza Mikołowem )

Zgłoszenie powinno zawierać:

– kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ( plus wypisaną zgodę rodziców/prawnych opiekunów w przypadku osoby niepełnoletniej )

– rekomendacje

Obwieszczenie wyborcze

Znamy już termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa to 28 listopada 2019 r. !

Zachęcamy do zapoznania się z całością obwieszczenia wyborczego, którą można znaleźć w załącznikach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ MŁODZIEŻOWA RADA?

 • inicjowaniem i promowaniem działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • inspirowaniem i koordynowaniem inicjatyw młodych ludzi;
 • przedstawianiem opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Mikołowa;
 • podejmowaniem działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
 • prowadzeniem działalności informacyjno – doradczej;
 • nawiązywaniem współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady;
 • Młodzieżowa Rada odbywa sesje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

KTO MOŻE ZOSTAĆ MŁODZIEŻOWYM RADNYM ?

 • osoba ucząca się w wieku od 12 do 20 lat;
 • osoba mieszkająca na terenie Mikołowa;
 • osoba chcąca aktywnie działać na rzecz młodzieży w Mikołowie;

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ MŁODZIEŻOWYM RADNYM ?

 • sprawdź czy spełniasz kryteria na Młodzieżowego Radnego (masz pomiędzy 12 a 20 lat; uczysz się i mieszkasz na terenie Mikołowa);
 • uzyskaj rekomendację o swojej dotychczasowej aktywności i działalności społecznej od nauczyciela, dyrektora bądź organizacji w której działasz;
 • zgłoś swoją kandydaturę w miejsce i w terminie ustalonym przez Miejską Komisję Wyborczą (szczegóły podane będą w szkołach oraz na tej stronie);
 • jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią musisz dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na Twoje kandydowanie;
 • po ogłoszeniu przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów rozpocznij swoją własną kampanię;
 • w dniu wyborów nie agituj (obowiązuje już cisza wyborcza) i czekaj cierpliwie na wyniki.

Szczegóły dotyczące wyborów opublikujemy wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem oraz ordynacją wyboczą. Dokumenty można znaleźć w załącznikach.

Załączniki:

Logotypy UE