A+ A-
A+ A-

Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

Młodzieżowa Rada Miejska Mikołowa

SKŁADANIE KANDYDATUR DO MRM

Od 4 do 15 listopada można składać swoje kandydatury do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Zgłoszenia składamy:

-w sekretariacie szkoły do której uczęszcza kandydat (tylko szkoły mikołowskie – wykaz w załączniku)

-w biurze Rady Miejskiej (pokój 11) w budynku Urzędu Miasta (osoby uczęszczające do szkół poza Mikołowem )

Zgłoszenie powinno zawierać:

– kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy ( plus wypisaną zgodę rodziców/prawnych opiekunów w przypadku osoby niepełnoletniej )

– rekomendacje

Obwieszczenie wyborcze

Znamy już termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa to 28 listopada 2019 r. !

Zachęcamy do zapoznania się z całością obwieszczenia wyborczego, którą można znaleźć w załącznikach.

CZYM ZAJMUJE SIĘ MŁODZIEŻOWA RADA?

 • inicjowaniem i promowaniem działań dotyczących życia młodych ludzi w mieście o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym;
 • inspirowaniem i koordynowaniem inicjatyw młodych ludzi;
 • przedstawianiem opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Mikołowa;
 • podejmowaniem działań propagujących cele Młodzieżowej Rady, szczególnie w zakresie upowszechniania idei samorządowej;
 • prowadzeniem działalności informacyjno – doradczej;
 • nawiązywaniem współpracy z krajowymi oraz zagranicznymi organizacjami, których cele pokrywają się z celami Młodzieżowej Rady;
 • Młodzieżowa Rada odbywa sesje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

KTO MOŻE ZOSTAĆ MŁODZIEŻOWYM RADNYM ?

 • osoba ucząca się w wieku od 12 do 20 lat;
 • osoba mieszkająca na terenie Mikołowa;
 • osoba chcąca aktywnie działać na rzecz młodzieży w Mikołowie;

CO ZROBIĆ ABY ZOSTAĆ MŁODZIEŻOWYM RADNYM ?

 • sprawdź czy spełniasz kryteria na Młodzieżowego Radnego (masz pomiędzy 12 a 20 lat; uczysz się i mieszkasz na terenie Mikołowa);
 • uzyskaj rekomendację o swojej dotychczasowej aktywności i działalności społecznej od nauczyciela, dyrektora bądź organizacji w której działasz;
 • zgłoś swoją kandydaturę w miejsce i w terminie ustalonym przez Miejską Komisję Wyborczą (szczegóły podane będą w szkołach oraz na tej stronie);
 • jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią musisz dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na Twoje kandydowanie;
 • po ogłoszeniu przez Miejską Komisję Wyborczą ostatecznej listy kandydatów rozpocznij swoją własną kampanię;
 • w dniu wyborów nie agituj (obowiązuje już cisza wyborcza) i czekaj cierpliwie na wyniki.

Szczegóły dotyczące wyborów opublikujemy wkrótce.

Zapraszamy do zapoznania się ze statutem oraz ordynacją wyboczą. Dokumenty można znaleźć w załącznikach.

print

Załączniki:

Logotypy UE