Koronawirus – Pomoc dla Przedsiębiorcy (P0)

Szanowni Przedsiębiorcy Mikołowa

Obecna trudna sytuacja epidemiczna dotyka nas nie tylko zdrowotnie ale także gospodarczo. Jako pierwsi doświadczacie tego Państwo, ale w dalszej kolejności odczujemy to wszyscy, w tym także budżet miasta, który w głównej mierze opiera się na podatkach.

Stale analizując ciągle zmieniającą się sytuację, dotyczące jej przepisy i interpretacje prawne możliwości udzielania Państwu pomocy oraz starając się zaproponować jak najlepsze rozwiązania zgodne z prawem i możliwościami finansowymi Gminy (czyli takimi, na które będzie stać nasz budżet miasta przy uwzględnieniu potrzeb na rozpoczęte inwestycje, zobowiązania oraz z pewnością znacząco mniejsze wpływy z podatków) przedstawiamy poniższe propozycje.

1 – Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz wskazanych należności w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

2 – Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności czynszowych za lokale użytkowe wraz z odsetkami

3 ? Wstrzymanie wysyłki decyzji podatkowych

4 – Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty zobowiązań w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od środków transportowych oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi

5 – Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy nieruchomości gminnych

6 – Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty opłaty z tyt. użytkowania wieczystego

7 – Inne rodzaje pomocy

8 – Pytania i odpowiedzi

Z uszanowaniem
Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula

Wprowadzane zmiany:

2020-04-09 – W punkcie 2 i 5 dodano Zarządzenie Burmistrza umożliwiające między innymi na umorzenie należności cywilnoprawnych (np. czynszu za lokal gminny) proporcjonalnie do spadku obrotów gospodarczych w czasie stanu zagrożenia albo epidemii , w stosunku do wartości jego obrotów gospodarczych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Logotypy UE