Koronawirus – Pomoc dla Przedsiębiorcy (P2a)

2 – Umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty należności czynszowych za lokale użytkowe wraz z odsetkami.

Przedsiębiorca, który jest zainteresowany uzyskaniem pomocy publicznej w formie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty powstałych zaległości,  musi złożyć poniższy wniosek o pomoc publiczną określający rodzaj ulgi (umorzenie lub odroczenie lub rozłożenie na raty), którą chce uzyskać.

Uchwała Rady Miejskiej pozwala między innymi na umorzenie należności cywilnoprawnych np. czynszu za lokal gminny proporcjonalnie do spadku obrotów gospodarczych w czasie stanu zagrożenia albo epidemii , w stosunku do wartości jego obrotów gospodarczych w analogicznym okresie roku poprzedniego.

SZCZEGÓŁY WNIOSKU O POMOC PUBLICZNĄ:

Uchwała nr XXIII/236/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych

WNIOSEK Plik PDF

Wyjaśnień szczegółowych udziela:
– w zakresie lokali wynajmowanych przez Zakład Gospodarki Lokalowej Dział Czynszów: tel. 32 – 32 42 642, 32 – 32 42 602, email: czynsze@zgl.mikolow.eu

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Logotypy UE