Koronawirus – Pomoc dla Przedsiębiorcy (P6a)

6 – Umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.

UWAGA – termin płatności został przesunięty „tarczą antykryzysową” do 30 czerwca 2020 r.

SZCZEGÓŁY POMOCY PUBLICZNEJ W PRZYGOTOWANIU

Osoba do kontaktu – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Małgorzata Francug tel. 32 – 32 48 561 lub Magdalena Chwoła tel. 32 – 32 48 542.
Email: um@mikolow.eu

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

Logotypy UE