A+ A-
A+ A-
Büegerhaushalt Straße Bildung Computerisierung Behausung Umweltschutz Revitalisierung Sport Thermo-modernisierung
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych  w Mikołowie – CUS

Revitalisierung
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie – CUS

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie  polegająca na rozbudowie i nadbudowie budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi  w części istniejącej jadłodajni, wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na

Termin Realisierung
20.12.2018 r. - jadłodajnia, ogrzewalnia, magazyn wraz z sieciami instalacyjnymi i pozwoleniem na użytkowanie; 15.12.2019 r.- budynek administracyjny wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Wert
5 713 872,96 zł
Lage
Mikołów, ul. Kolejowa 2
mehr lesen
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”

Revitalisierung
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie” – opracowanie dokumentacji technicznej

Termin Realisierung
Do 30-04-2018 r.
Wert
36 900,00 zł
Lage
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 12
mehr lesen
Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12

Revitalisierung
Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12

Montaż 35 mb rur kanalizacyjnych pcv fi 160 i 200, montaż 3 szt studzienek kanalizacyjnych  fi 425, wykonanie nawierzchni 130 m2 z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z tłucznia w DDP w Mikołowie.

Termin Realisierung
29-09-2017 r.
Wert
39 711,68 zł
Lage
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 12
mehr lesen
Logotypy UE