Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?
Termin realizacji:
Do 30-04-2018 r.
Lokalizacja:
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 12
Program:
Wartość projektu:
36 900,00 zł
Finansowanie:

środki własne Gminy

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie? – opracowanie dokumentacji technicznej

Logotypy UE