A+ A-
A+ A-

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie”
Termin realizacji:
Do 30-04-2018 r.
Location:
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 12
Programm:
Projects value:
36 900,00 zł
Financing:

środki własne Gminy

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu „Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie” – opracowanie dokumentacji technicznej

print
Logotypy UE