A+ A-
A+ A-
Participatory Budgeting Roads Education Computerisation The housing industry Environment protection Renewal Sport Thermo-modernisation

Roads
Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Gminie Mikołów

– wymiana opraw drogowych na oprawy LED, – wymiana opraw parkowych na oprawy LED, – wymiana sodowych źródeł światła na źródła światła LED,

Termin realizacji
10.11.2017 r
Value
918 072,00 zł
Location
ulice na terenie Gminy Mikołów
read more

Roads
Oświetlenie ulicy Stolarskiej w Mikołowie w rejonie budynku nr 1A

– zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego, – wykonanie sieci oświetlenia ulicznego,

Termin realizacji
29.09.2017 r.
Value
15 990,00 zł
Location
ul. Stolarska
read more

Roads
Bezpieczni niezmotoryzowani

– zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego, – wykonanie sieci oświetlenia ulicznego,

Termin realizacji
27.10.2017 r. (zrealizowano)
Value
36 000,00 zł
Location
ulice Zielona, Skalna i Konopnickiej
read more
Logotypy UE