A+ A-
A+ A-

Bezpieczni niezmotoryzowani

Termin realizacji:
27.10.2017 r. (zrealizowano)
Location:
ulice Zielona, Skalna i Konopnickiej
Programm:
Projects value:
36 000,00 zł
Financing:

Gmina Mikołów

– zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego,

– wykonanie sieci oświetlenia ulicznego,

print
Logotypy UE