Bezpieczni niezmotoryzowani

Termin realizacji:
27.10.2017 r. (zrealizowano)
Lokalizacja:
ulice Zielona, Skalna i Konopnickiej
Program:
Wartość projektu:
36 000,00 zł
Finansowanie:

Gmina Mikołów

– zaprojektowanie sieci oświetlenia ulicznego,

– wykonanie sieci oświetlenia ulicznego,

Logotypy UE