Büegerhaushalt Straße Bildung Computerisierung Behausung Umweltschutz Revitalisierung Sport Thermo-modernisierung
Montaż czujników powietrza

Umweltschutz
Montaż czujników powietrza

Jedenaście czujników ( w tym jeden prywatny) mierzących poziom zanieczyszczenia powietrza zostało zamontowanych na terenie Mikołowa.Sensory firmy Airly to niewielkie urządzenia, które na bieżąco mierzą:– poziom stężenia pyłów zawieszonych PM2,5  i PM10, – temperaturę powietrza, – ciśnienie atmosferyczne,– wilgotność powietrza. Dane aktualizowane są na bieżąco. Dzięki aplikacji możliwe jest sprawdzenie prognozowanej jakości powietrza na najbliższe

Termin realizacji
18 stycznia 2018 r.
Wartość
16 470,00 zł brutto, plus opłata abonamentowa w wysokości 74 zł brutto miesięcznie za każdy czujnik.
Lokalizacja
Na budynkach szkół podstawowych: SP 3, SP 10, SP 4, SP 7, SP 12, SP 8, SP 6 i SP 5, a także na Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Skalnej oraz na budynku OSP przy ul. Górnośląskiej 37. Czujnik należący do osoby prywatnej zamontowany został przy ul. Botanicznej.
czytaj więcej
Logotypy UE