Tereny Inwestycyjne Budżet Obywatelski Drogi Edukacja Informatyzacja Mieszkalnictwo Lokale użytkowe Ochrona środowiska Rewitalizacja Sport Termo-modernizacja

Rewitalizacja
Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie ? CUS

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie  polegająca na rozbudowie i nadbudowie budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi w części istniejącej jadłodajni, wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ? wraz z uzyskaniem pozwolenia na

Termin realizacji
20.12.2018 r. - jadłodajnia, ogrzewalnia, magazyn wraz z sieciami instalacyjnymi i pozwoleniem na użytkowanie; 15.12.2019 r.- budynek administracyjny wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Wartość
5 713 872,96 zł
Lokalizacja
Mikołów, ul. Kolejowa 2
czytaj więcej
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?

Rewitalizacja
Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3 Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie?

Przebudowa budynku Dziennego Domu Pomocy w Mikołowie, ul. Konstytucji 3-Maja 12 z dostosowaniem do programu ?Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu SENIOR + w Mikołowie? – opracowanie dokumentacji technicznej

Termin realizacji
Do 30-04-2018 r.
Wartość
36 900,00 zł
Lokalizacja
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3-Maja 12
czytaj więcej
Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12

Rewitalizacja
Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z modernizacją nawierzchni w Dziennym Domu Pomocy w Mikołowie,ul. Konstytucji 3 Maja 12

Montaż 35 mb rur kanalizacyjnych pcv fi 160 i 200, montaż 3 szt studzienek kanalizacyjnych  fi 425, wykonanie nawierzchni 130 m2 z kostki betonowej gr 8cm na podbudowie z tłucznia w DDP w Mikołowie.

Termin realizacji
29-09-2017 r.
Wartość
39 711,68 zł
Lokalizacja
DDP Mikołów, ul. Konstytucji 3 Maja 12
czytaj więcej
Logotypy UE