Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie – CUS

Termin realizacji:
20.12.2018 r. - jadłodajnia, ogrzewalnia, magazyn wraz z sieciami instalacyjnymi i pozwoleniem na użytkowanie; 15.12.2019 r.- budynek administracyjny wraz z pozwoleniem na użytkowanie
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Kolejowa 2
Program:
Wartość projektu:
5 713 872,96 zł
Finansowanie:

Na 2018 r.: środki własne: 675.000,00 zł,

środki zewnętrzne:  2 325 250,33 zł;

Na 2019 r.:  2.713.622,63 zł

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie  polegająca na

rozbudowie i nadbudowie budynku administracyjnego wraz z robotami remontowymi budynku administracyjnego w części istniejącej , rozbudowa jadłodajni wraz z robotami remontowymi

w części istniejącej jadłodajni, wymiana kubatury ogrzewalni oraz magazynów w Mikołowie przy ul. Kolejowej 2 ” wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Logotypy UE