Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej

Wyłożenie projektu MPZP fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów dla obszaru Borowa Wieś, przy ul. Gliwickiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie od 24 stycznia 2024 r. do 21 lutego 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W okresie wyłożenia można także zapoznać się z ww. projektem planu w Urzędzie Miasta Mikołowa (Rynek 16) lub uzyskać informacji pod numerami telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-543,(32) 32-48-560, (32) 32-48-590, w godzinach i dniach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w formie internetowej na platformie ZOOM, w dniu 12 lutego 2024 r. o godzinie 1600. Istnieje możliwość zabrania głosu w dyskusji z fonią i wizją.

Aby wziąć w niej udział należy kliknąć w link: https://us02web.zoom.us/j/81861551843?pwd=a0dvQ3ZWbXp3Z2VVcWxLb2hLSFU1UT09

lub wpisać ID spotkania: 818 6155 1843oraz kod dostępu: 120224, po pobraniu aplikacji z www.zoom.us.

Tutaj znajduje się instrukcja jak dołączyć do dyskusji na platformie ZOOM.

Dodatkowe informacje odnośnie dyskusji publicznej można uzyskać pod nr telefonów: (32) 32-48-544, (32) 32-48-560.

Uwagi do ustaleń projektu planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, na formularzu pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2024 r. Muszą zawierać dane osobowe tj.: imię i nazwisko oraz adres, a także oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy. Te same zasady dotyczą uwag zgłaszanych podczas dyskusji on-line.

Dyskusja on-line umożliwia zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że można komentować i dyskutować bez podawania swoich danych osobowych, choć ich dobrowolne podanie ułatwi sporządzenie protokołu z dyskusji. Zabrany głos nie będzie jednak formalną uwagą ale opinią na temat projektu planu.

W załączeniu treść obwieszczenia.

Załączniki:

Logotypy UE