Wręczenie stypendiów burmistrza

Od 14 lat wręczane są stypendia dla uczniów i studentów osiągających wyniki zasługujące na szczególne wyróżnienie. Przyznawane są za osiągnięcia naukowe ( średnia dla uczniów ze szkół podstawowych 5,4, dla gimnazjalistów 5,2, dla szkół średnich i policealnych 5,0, dla szkół wyższych 4,6); być finalistą lub laureatem olimpiad albo konkursów międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich, bądź osiągać sukcesy sportowe i artystyczne.

W tym roku Komisja Stypendialna pracując w składzie: przewodnicząca Barbara Wilkoszyńska, radni Katarzyna Syryjczyk-Słomska i Henryk Czich oraz pracownik Politechniki Śląskiej Ryszard Majchrzak postanowiła nagrodzić 165 uczniów i studentów z 200, którzy złożyli wnioski stypendialne.
Ich wręczenie odbyło się 25 listopada w wypełnionej do ostatniego miejsca sali Miejskiego Domu Kultury.
– Cieszę sie, że jest was tak wielu – mówił burmistrz Stanisław Piechula gratulując nagrodzonym.Wręczenie stypendiów uświetnił występ mikołowskich gimnastyczek oraz krótki koncert Tymoteusza Biesa, jednego ze stypendystów, a zarazem uczestnika tegoroczego Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego.

zdjecia w galerii facebookowej Urzędu Miasta  

Komentarze (0)
Wręczenie stypendiów burmistrza
Brak komentarzy
Logotypy UE