Zdalna Szkoła +

Zdalna Szkoła +
Termin realizacji:
02.06.2020-2.12.2020
Lokalizacja:
Mikołów, szkoły : SP1, SP3, SP8, SP10, Zespół Szkolno-Przedszkolny, SP12
Program:

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020?

Wartość projektu:
105 000 zł
Finansowanie:

środki Unii Europejskiej – Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020?

Gmina Mikołów realizuje projekt ?Zdalna szkoła +?, którego przedmiotem jest zakup laptopów dla uczniów mikołowskich szkół podstawowych. Uzyskane dofinansowanie na ten cel to 105 000 zł.

Laptopy zakupione w ramach projektu trafią do 6 mikołowskich szkół, a za ich pośrednictwem do najbardziej potrzebujących uczniów z rodzin wielodzietnych 3+, aby umożliwić im naukę w systemie pracy zdalnej w związku z zamknięciem szkół z powodu epidemii koronawirusa. „Zdalna Szkoła +” to drugi po „Zdalnej szkole” projekt unijny, który wspiera uczniów podczas zdalnego nauczania

Zakup laptopów realizowany jest w ramach projektu ?Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 ? 2020?

Logotypy UE