„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Termin realizacji:
30.03.2022-31.01.2023
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Wartość projektu:
17500 PLN
Finansowanie:

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 100 %

 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informujemy, że Gmina Mikołów w ramach projektu „Granty PPGR” zakupiła sprzęt komputerowy, który w sierpniu 2022 r.  został przekazany dzieciom z rodzin zamieszkujących tereny dawnych Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Gmina Mikołów pozyskała dofinansowanie w wysokości 17500 zł na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt ma na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego. Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jeden z nich to nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego, co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Dzięki dofinansowaniu Gmina Mikołów zakupi laptopy z niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiające naukę zdalną.

Logotypy UE