Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów ? etap IV

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków z terenu Gminy Mikołów ? etap IV
Termin realizacji:
15.05.2019r - 30.09.2019r.
Lokalizacja:
Gmina Mikołów
Program:

Zadania związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Wartość projektu:
4 598,32 zł
Finansowanie:

100% dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Dzięki dotacji pozyskanej w 2019r. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, gmina zrealizowała projekt polegający na usunięciu azbestu w 7 lokalizacjach (demontaż oraz zebranie azbestu) w ilości 7,42 Mg.

 

Logotypy UE