Uniwersytet Młodych Odkrywców

Uniwersytet Młodych Odkrywców
Termin realizacji:
2014.06.01 - 2015.06.30
Lokalizacja:
Szkoła Podstawowa nr 3, Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 6, Szkoła Podstawowa nr 7, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 12
Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wartość projektu:
1 456 389,83 zł
Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej i zwiększenie szans edukacyjnych i psychospołecznych wśród 918 uczniów i uczennic 8 mikołowskich szkół podstawowych poprzez wdrożenie kompleksowych programów rozwojowych w okresie VI.2014 do VI.2015.

Projekt zakłada realizację kompleksowych programów rozwojowych w formie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych w ramach z zakresu matematyczno-informatycznego, geograficzno-przyrodniczego, humanistycznego, lingwistycznego, ekspresji kulturalnej oraz nauk różnych.

Ponadto w celu wzbogacenia programu zajęć uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach i wizytach studyjnych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej na zajęciach.

Logotypy UE