Step by step – małymi krokami ku wiedzy

Step by step – małymi krokami ku wiedzy
Termin realizacji:
01.10.2020-30.09.2022
Lokalizacja:
Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 8, 12 oraz Przedszkola nr 1,2,3,5,11
Program:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

Wartość projektu:
521 625,50 PLN
Finansowanie:

środki Unii Europejskiej w ramach programu PO WER (projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej)

01.10.2020 rozpoczęła się realizacja nowego unijnego projektu ukierunkowanego na szkolenie nauczycieli. Projekt jest skierowany do 4 mikołowskich szkół podstawowych i 5 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 44 nauczycieli, którzy wezmą udział w 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza podniesieniem kompetencji językowych zdobędą m.in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Okres realizacji: 01.10.2020-30.09.2022
Kwota dofinansowania: 521 625,50 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER (numer projektu: 2020-1-PL01-KA101-079286, projekt Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej)

Logotypy UE