Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynków mieszkalnych przy ul. Stara Droga 2 C oraz przy ul. Stara Droga 2 D w Mikołowie, działka nr ewidencyjny 3073/81″
Termin realizacji:
IV kwartał 2018-III kwartał 2019
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Stara Droga 2 C oraz Stara Droga 2 D
Program:

Program „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

 

Wartość projektu:
854 604,84 zł
Finansowanie:

dotacja celowa w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności” : 438 301,30 zł

wkład Gminy Mikołów: 416 303,54 zł

W ramach zadania zostaną przeprowadzone prace związane z termomodernizacją budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy ul. Stara Droga 2c oraz Stara Droga 2D w Mikołowie.Realizacja projektu przyczyni się do poprawy efektywności energetycznej budynków. Podejmowane przez gminę zadanie wpisuje się w priorytety wyznaczone przez GZM na lata 2018-2022 tj. rozwój społeczny i gospodarczy obszaru związku metropolitalnego, a także kształtowanie ładu przestrzennego, zrównoważona zielona metropolia. W kontekście zrównoważonego rozwoju na obszarze Metropolii kluczowa jest spójna polityka przeciwdziałania niskiej emisji oraz wspieranie efektywności energetycznej w poszczególnych gminach.

Logotypy UE