Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie

Przebudowa ul. Dzieńdziela (od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego) w Mikołowie
Termin realizacji:
II - IV kwartał 2018r.
Lokalizacja:
Mikołów, ul. Dzieńdziela ( od ul. Skalnej do ul. Waryńskiego)
Program:

Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

Wartość projektu:
5 584 200,00
Finansowanie:

2 000 000,00 zł – dotacja celowa z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”

3 584 200,00 zł – wkład własny Gminy Mikołów

Zadanie to jest kontynuacją wykonanej przebudowy ul. Waryńskiego w Mikołowie, współfinansowanej ze środków rządowych. Projekt dofinansowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Solidarności”. Zrealizowanie niniejszego zadania, które likwiduje zatoki mijankowe, umożliwi stworzenie układu komunikacyjnego z drogą krajową nr 44 i nr 81. Celem zadania jest rozwój Mikołowa poprzez poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz polepszenia życia i pracy mieszkańców poprzez umożliwienie lepszego dojazdu do szkół, ośrodków sportowych oraz centrum miasta. Rezultatem zadania będzie skrócenie czasu przejazdu zmodernizowanym odcinkiem drogi oraz polepszenie jej nośności. Ponadto ul. Dzieńdziela pełni swoistą obwodnicę dla obszaru zabudowy jednorodzinnej (Reta). Droga objęta zadaniem wchodzi w skład układu komunikacyjnego dróg gminnych Gminy Mikołów, jako droga umożliwiająca szybszy dojazd mieszkańców gminy przede wszystkim do drogi krajowej nr 81 i 44. Jest ważnym ciągiem komunikacyjnym na tym obszarze. Dodatkowo w przebudowie uwzględniono budowę nowego chodnika oraz ciągu pieszo – rowerowego. Przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem włączenia wód deszczowych z aktualnie projektowanych przyległych ulic, oraz przewidziano studnie do włączenia przyszłej kanalizacji deszczowej z pozostałych dróg.

Logotypy UE