Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie

Przebudowa układu komunikacyjnego w dzielnicy Kamionka w Mikołowie
Termin realizacji:
Lokalizacja:
Mikołów ulice: Świerkowa, Sadowa, Bzów, Paprotek
Program:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Wartość projektu:
3 552 971,32 PLN
Finansowanie:

? 3 206 599, 10 PLN

Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

? 346 372,22 PLN

z Budżetu Gminy Mikołów (koszty niekwalifikowalne)

Przedmiotem projektu jest przebudowa i budowa połączeń drogowych pomiędzy ulicami: Sadową, Paprotek, Świerkową, Plebiscytową oraz Bzów w Mikołowie. Inwestycja jest zlokalizowana w dzielnicy Kamionka i stanowi odpowiedź na potrzeby społeczności lokalnej w obszarze infrastruktury komunikacyjnej, przede wszystkim pod względem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, a także rozwoju spójnej sieci drogowej. Budowa, przebudowa będąca przedmiotem projektu, w znaczący sposób wpłynie na rozwój spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa śląskiego, poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami publicznymi wyższej kategorii (DK 81) oraz podniesienie parametrów użytkowych dróg gminnych i zwiększenie płynności ruchu.

Zobacz szczegóły

Logotypy UE