PROJEKT „OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!”

PROJEKT „OPEN YOUR MIND, CHANGE YOURSELF AND WORK ACROSS BOUNDARIES!”
Termin realizacji:
01. 09. 2019 - 31. 08. 2021 r.
Lokalizacja:
Szkoły Podstawowe nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 oraz Przedszkola nr 9, 10
Program:

Erasmus +

Wartość projektu:
136 269,00 euro
Finansowanie:

Erasmus +

Open your mind, change yourself and work across boundaries! – Otwórz umysł, zmień siebie i pracuj ponad granicami!”

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Okres realizacji: 01.09.2019-31.08.2021

Kwota dofinansowania: 136 269,00 euro.

Projekt jest skierowany do 8 mikołowskich szkół podstawowych i 2 przedszkoli. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji 49 nauczycieli, którzy wezmą udział 2-tygodniowych szkoleniach metodyczno-językowych na Malcie. Uczestnicy szkoleń poza podniesieniem kompetencji językowych zdobędą m.in. umiejętność kreatywnej pracy z uczniem młodszym oraz wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej. Wsparcie dla nauczycieli przełoży się na podniesienie jakości nauczania w szkołach i przedszkolach.

Logotypy UE