Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w Gminie Mikołów etap III – termomodernizacja zasobu komunalnego na terenie Centrum Miasta
Termin realizacji:
2019-11-29 - 2020-12-31
Lokalizacja:
Gmina Mikołów, ul. Mickiewicza 3 oraz 13
Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wartość projektu:
883 260,00 zł
Finansowanie:

Dofinansowanie UE:  805 847,00 zł

EFRR:  721 021,00 zł

BP:  84 826,00 zł

Wkład własny gminy: 77 413,00 zł

Przedmiotem projektu jest wykonanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, poprzez poprawę izolacyjności przegród budowlanych, zastosowanie produktów o lepszej izolacyjności wraz z niezbędnymi pracami towarzyszącymi. Projektem objęto budynki zlokalizowane przy ul. Mickiewicza 3 oraz 13. Budynki te stanowią zasób komunalny Gminy Mikołów, które są w całości przeznaczone na mieszkania komunalne. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wpłynie również na poprawę jakości powietrza w regionie (w wyniku ograniczenia emisji do atmosfery m.in.dwutlenku węgla, oraz pyłu zawieszonego PM 10).

 

Projekt jest dofinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Logotypy UE